Nieuwsbrief mei 2019

Het voorjaarsseizoen is al vrijwel afgesloten op de Helpdesk na. In het najaar beginnen we aan een nieuw seizoen 2019-2020. Twintig jaar geleden, in het najaar van 1999, is het Seniorweb gestart in Nuenen. We zullen het niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zie aan het slot van deze zesentwintigste Nieuwsbrief.

Ziekenboeg:
Het ziet er op dit moment gelukkig weer wat beter uit.
Peter van der Straten heeft opnieuw hartproblemen gehad, maar is snel geholpen en weer in de running en met Henk van Mierlo gaat het gelukkig ook wat rustiger.

Bestuurlijke zaken.
Hans Mulders ziet zich genoodzaakt om zijn lidmaatschap van het Bestuur te beëindigen. Wij danken Hans voor zijn inbreng en gelukkig blijft hij zich inzetten als docent Klik & Tik en co-docent Android.
Marian Holla is bereid om toe te treden tot het Bestuur, zodat wij weer voltallig zijn. Marian zal met haar onderwijservaring volop aandacht gaan besteden aan de Educatie.

Helpdesk in de zomermaanden; een proef.
Normaal liggen we stil in de zomermaanden. We willen toch eens een proef nemen of er behoefte is aan enkele Helpdeskdagen. Op de eerste maandag van de maanden juli en augustus plannen we een Helpdeskmiddag in, derhalve op 1 juli en 5 augustus van 14.00 – 16.00 uur.

Programma rond start najaar 2019.
Van belang voor jullie agenda’s is:
– Helpdesk gaat op maandag 2 september weer van start.
– Open Dag: zaterdag 21 september van 10:00 tot 15:00 uur en een “herkansing” op de inschrijfavond van woensdag 25 september 19.00 – 20.00 uur.
– Start cursusseizoen is op 30 september.

Voorbereiding en start najaar 2019
De deelname aan onze cursussen in het voorjaar van 2019 was tegen de verwachting in beter dan gewoonlijk, reden om met het zelfde programma door te gaan.
Enkele opmerkingen over de volgende cursussen:

Klik & Tik
Er is een flinke belangstelling voor deze cursus geweest. De gemeente heeft in het verleden support gegeven in de publiciteit, wethouder van Brakel heeft dit o.a. gedaan in een LON-filmpje. Ook verzorgt de gemeente het drukwerk van de flyers, welke door de ouderenadviseurs onder 80-jarigen verspreid worden. Hopelijk worden de licenties van de bibliotheek voor komend seizoen weer verlengd.

Werken met de e-overheid
In tegenstelling tot in de buurgemeenten lopen de cursussen bij ons niet. We nu gaan proberen om, samen met de ouderenbonden PVGE en Senergiek en met support van de gemeente, het belang van de cursus beter voor het voetlicht te brengen.
Deze voorlichtingsbijeenkomst Nuenen Digisterker zal op donderdag 19 september plaatsvinden in het Trefpunt in het Klooster.
Doordat de gemeente het drukken van de boeken voor haar rekening neemt kunnen we de cursus nu, net als in de buurgemeenten, gratis aanbieden.

Windows 10 voor Beginners en Gevorderden.
Marian zal ongetwijfeld weer met een update van beide cursussen komen.

iPad Basis en Gevorderden.
Cees de Lange en Jan Vollebregt gaan de cursussen voor het komend seizoen vernieuwen.

Android smartphone Basis en Gevorderden.
Hier kijken Wil Veugelers en Hans Mulders in hoeverre de cursussen geüpdatet moeten worden.

MAC-cursus.
Waarschijnlijk zal de cursus gesplitst gaan worden in een Basiscursus en een Vervolgcursus.
Hans Könemann en Piet van den Donker gaan dit bezien en uitwerken.

Fotoalbums
Marrianne heeft de cursus herschreven, met input van Flip en Mart.
Flip heeft hier, naar ieder tevredenheid, voor het eerst als docent opgetreden, reden om er mee door te gaan.

Libre Office versus MS Office.
Libre Office is een gratis office-pakket. Marian Holla bekijkt of er voor Libre Office een (korte) cursus is samen te stellen. Voor MS Office (Word en Excel) is doorgaans weinig belangstelling. Wellicht wordt dit mede veroorzaakt door de prijs voor deze software, die vaak als te hoog wordt ervaren. In het Computercafé kan worden getoetst of er überhaupt belangstelling bestaat voor Libre Office.

Workshops.

Linux.

De workshop in het najaar was succesvol en interessant, maar is toch vooral voor een specifieke doelgroep. Wellicht toch voor herhaling vatbaar bijvoorbeeld eerst weer in het Computercafé en daarna wellicht een vervolg in een workshop.
Er is wel besloten om de HP-laptops alleen op Windows te laten draaien en Linux er niet bij te zetten.
Alleen de MSI’s zullen met Linux ingericht kunnen worden.

Glas etsen en textiel bedrukken met de Snijplotter/Printer
De demonstraties (Dorpswerkplaats groep en Computercafé) zijn goed verlopen. Medewerkers van de Bibliotheek Dommeldal krijgen in het najaar ook een demonstratie. Wellicht eveneens iets voor Vincentre (Johan?).
Het glasetsen verloopt goed, textiel bedrukken vergt nog wat meer oefening.
Omdat met de beschikbare snijplotter en pers wordt niet zoveel gedaan wordt, kijken we of we in de zomerperiode nog via een extra workshop belangstelling kunnen krijgen.
In het nieuwe seizoen volgt dan weer een sessie in het Computercafé.

Kortingen op cursussen.
Op de Open Dag zal men, net als voorgaande jaren, bij inschrijving 10% korting op het cursusgeld krijgen.

Computercafé en Helpdesk
Deze twee activiteiten kunnen zich verheugen in een grote belangstelling.

Techniek:
Na enkele kortsluitingen (gelukkig zonder grote gevolgen) is besloten om alle laders door nieuwe te vervangen. Dit is inmiddels gebeurd.

Financiën.
Gelukkig blijft onze Vermogenspositie op peil en kunnen we een stootje opvangen.

SeniorWeb Nuenen maart 2019

De dit voorjaar ingeplande cursussen hebben alle een goede bezetting, maar de meeste lopen nu alweer op hun eind.

Carnaval staat nu voor de deur, dus lassen we een kleine pauze in en zijn in de tweede week van maart weer van de partij.

In maart gaan er nog maar een paar nieuwe cursussen van start, zie hieronder.

Ook in het Computercafé deze maand de laatste serie presentaties van dit voorjaar.

CURSUSSEN

In maart gaan nog de volgende cursussen van start:

  • iPad vervolgcursus: 5 lessen, start op 11 maart om 11.00 uur (is reeds volgeboekt)
  • Fotoalbums Maken: 5 lessen, start op 19 maart om 13.30 uur (nog een enkele plaats vrij)
  • Klik & Tik: 6 lessen, start op 29 feb om 9.00/11.00 uur (nog plaatsen vrij)

Snelle beslissers kunnen zo nog inschrijven:

  • Op maandagmiddag in ons lokaal
  • Website www.seniorwebnuenen.nl/inschrijfformulier/
  • Telefonisch bij Mw. Mart Lokker, 040-2840219 (liefst tussen 17.00 en 18.00 uur)

COMPUTERCAFÉ

Het programma voor maart ziet er als volgt uit:

14 maart WhatsApp
Vrijwel iedereen kent WhatsApp als het standaard programma op de smartphone voor tekstberichten, maar weet u wel dat u er tegenwoordig veel meer mee kunt? Naast apps en groepsapps kunt u ook gratis bellen en videobellen, uw locatie doorgeven aan anderen en anderen volgen, haast onbegrensde mogelijkheden dus.

Het Computercafé leert u hoe dit allemaal kunt doen.

21 maart Casten en Streamen
“Streamen” is het draadloos doorgeven van video- of audiosignalen. Dit kan onder anderen via een abonnement op een dienst als Spotify of Netflix. Vanaf uw tablet of smartphone kunt u rechtstreeks, of met behulp van een op de TV aan te sluiten Google Chromecast, eenvoudig programma’s, films of series “casten” naar een TV.

28 maart Digitaal op vakantie
Hoe gaat u zorgeloos met uw smartphone, tablet of laptop op vakantie? Wat kunt u in het buitenland met uw Nederlandse databundel?

Hoe veilig is de WiFi op camping of hotel, en hoe maakt u dit veiliger met een VPN-verbinding? Het Computercafé geeft u praktische tips.

HELPDESK

Uiteraard is onze helpdesk iedere week (behalve in de carnavalsweek) voor iedereen toegankelijk op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, de technische helpdesk op woensdagmiddag alleen na telefonische afspraak op tel. 06-20390698.

Snijplotter: Glas etsen en textiel bedrukken

De presentatie van 14 februari 2019:
Met behulp van een door Bibliotheek Dommeldal aangeschafte snijplotter kunnen zelfontworpen afbeeldingen en teksten in speciale folies gesneden worden.
Hiermee kunnen deze afbeeldingen daarna op glazen geëtst worden of met behulp van een speciale pers op textiel (tasjes, t-shirts, enz.) aangebracht worden.
Het Computercafé laat zien u hoe u zelf een ontwerp maakt en hoe u dit met hulp van SeniorWeb op glazen of textiel kunt aanbrengen.

Ziehier de handout van de presentatie

SeniorWeb Nuenen februari 2019

De geslaagde Open Dag van begin januari heeft er voor gezorgd dat er weer flink wat cursussen van start zijn gegaan. Deze worden in februari voornamelijk door vervolgcursussen gevolgd.
Het Computercafé beleefde op 19 januari een tumultueuze start, er kwamen twee maal zo veel bezoekers op af dan we maximaal konden herbergen. De bezoekers die we moesten teleurstellen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een nieuwe datum.
Verder in deze nieuwsbrief een oproep aan een liefhebber voor een MSX-computer.

CURSUSSEN

In februari gaan er de volgende cursussen van start:
Android Tablet Vervolg: 4 lessen, start op 11 feb om 9.00 uur
Android Smartphone Vervolg: 4 lessen, start op 12 feb om 13.30 uur
Windows Orde op de PC: 4 lessen, start op 19 feb om 15.30 uur
Klik & Tik: 6 lessen, start op 29 feb om 9.00/11.00 uur

In maart staan er al de volgende cursussen op het programma:
iPad vervolgcursus: 5 lessen, start op 11 maart om 11.00 uur
Fotoalbums Maken: 5 lessen, start op 19 maart om 13.30 uur

Inschrijven op cursussen kan op de volgende manieren:
– Op maandagmiddag in ons lokaal
– Via het inschrijfformulier op deze site
– Telefonisch bij Mw. Mart Lokker, 040-2840219 (liefst tussen 17.00 en 18.00 uur)

COMPUTERCAFÉ

Het volledige programma is HIER op onze website te vinden.

In februari hebben we het volgende programma:

7 februari Greenscreen foto/film
Hoe maakt u met een app op uw smartphone of tablet foto- of filmopnames tegen een zelf gekozen achtergrond?
Het Computercafé laat u wat mogelijkheden zien.

14 februari Snijplotter
De bibliotheek heeft een snijplotter aangeschaft waarmee logo’s en teksten op glazen geëtst en op textiel gedrukt kunnen worden. In het Computercafé demonstreren we wat we er mee kunnen.

21 februari Werken in de cloud
Wat zijn de meest gebruikte clouddiensten en wat zijn de verschillen?
Aan welke dienst geeft u de voorkeur, Dropbox, Microsoft OneDrive of Google Drive? Het Computercafé laat zien wat met welke dienst mogelijk is.

28 februari Muziek op de PC
Wat kunt u allemaal met muziek op de PC doen, hoe zoekt en speelt u muziek via YouTube, Spotify of iTunes? Het Computercafé geeft u een overzicht van de mogelijkheden en laat ook zien hoe u muziek als MP3 opslaat.

MSX-computer
Tijdens onze open dag van september had een van de bezoekers aan onze docent Jan Peters gevraagd of er nog iemand een oude MSX-computer over had, haar zoon zou daar interesse in hebben.
Jan Peters had hierop geantwoord dat hij de zijne niet meer had, helaas dus. Inmiddels heeft Jans vrouw de PC weer tevoorschijn getoverd, deze is dus gratis bij Jan te bekomen. Jan weet echter niet meer wie de bezoeker was, meld u dus bij ons.

HELPDESK
Uiteraard is onze helpdesk iedere week voor iedereen toegankelijk op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, de technische helpdesk op woensdagmiddag alleen na telefonische afspraak op tel. 06-20390698.