WhatsApp – gevorderden

De presentatie van 5 december:
U weet al het nodige van WhatsApp, maar u wilt graag weten wat er nog meer kan met die app.
Bijvoorbeeld Verzendlijst, Groepsgesprek, WhatsApp op de computer.

Kijk hier voor de presentatie over: Whatsapp voor gevorderden

Om te checken of alles goed overgekomen en ingedaald is kunnen jullie onderstaande quiz even doen:

https://www.seniorweb.nl/whatsappquiz

Libre Office

De presentatie van 28 november 2019:
Libre Office is het bekendste gratis te gebruiken softwarepakket, vergelijkbaar met de Office-programma’s van Microsoft.
Het bevat de bekende office onderdelen en zijn volledig uitwisselbaar met Word, Excel, Powerpoint ea..
We laten u zien hoe u het installeert en kunt gebruiken.

Kijk hier voor de presentatie over: Libre Office

Veilig online

De presentatie van 21 november 2019:
Bij gebruik van internet laat men vaak sporen achter. Hoe zorg je er voor om veilig en vertrouwd online bezig te zijn, zowel bij normaal surfen als bij internetbankieren en winkelen op internet?
Het Computercafe geeft u tips wat te doen om veilig en vertrouwd online te zijn.

Kijk hier voor de presentatie over: Veilig en vertrouwd online

En er is een presentatie van de overheid: een veilg ID; geef oplichters geen kans

Clouddienst Dropbox

De presentatie van 14 november 2019:
Dropbox is een van de oudste clouddiensten en wordt nog steeds door velen gebruikt voor de opslag van foto’s en documenten die men op alle plaatsen en op alle apparaten beschikbaar wilt hebben.
Wat zijn alle mogelijkheden en hoe gebruik je het op een gemakkelijke manier?

Kijk hier voor de presentatie over: Dropbox

G-mail

De presentatie van 31 oktober 2019:
Gmail is de gratis e-mailservice van Google; beschikbaar op al uw apparaten.
Hoe werk je optimaal met Gmail: contacten toevoegen, mappen maken, groepen aanmaken en nog veel meer zaken vergemakkelijken het werken met Gmail.

Kijk hier voor de presentatie: G-mail.

20 jaar SeniorWeb Nuenen – september 2019

Dit najaar vieren we dat we al 20 twintig jaar in Nuenen computer-activiteiten voor senioren organiseren.
Eind 1999 is er begonnen in een lokaaltje aan de Voirt, waarna al snel een eigen locatie aan het Theo van Goghhof werd ingericht, vervolgens een mooie ruimte in de bibliotheek aan het Vincent van Goghplein en nu al weer 5 jaar in de huidige bibliotheek.
Waar de toekomst ons zal brengen blijft ongewis (Klooster??), maar we zijn vast van plan om nog lang samen met de bieb op te trekken.

OPEN DAG

Zoals gebruikelijk openen we het nieuwe seizoen weer met een Open Dag, dit keer wat feestelijker dan normaal vanwege het 20-jarig bestaan:

zaterdag 21 september van 10.00 tot 15.00 uur

Naast de 10% korting op de cursusprijzen ontvangen inschrijvers op deze dag ook een heel leuk presentje.

Loopt u gerust eens binnen, vier het 20-jarig bestaan samen met ons en kijk wat SeniorWeb Nuenen dit seizoen weer te bieden heeft.

DIGISTERKER

De cursus “Werken met de e-overheid” is in Nuenen tot op heden niet echt van de grond gekomen, vandaar dat we samen met gemeente Nuenen en bibliotheek Dommeldal het project Nuenen Digisterker starten.
De aftrap zal plaatsvinden in zaal het Trefpunt van Senergiek in Het Klooster op donderdag 19 september 10.30 uur
Hierin zullen vertegenwoordigers van de ouderenbonden, gemeente Nuenen en bibliotheek Dommeldal kort het woord voeren, waarna onze docent Wil Veugelers uitleg zal geven over Digisterker en de cursus “Werken met de e-overheid”.

CURSUSPROGRAMMA 2019-2020

* Werken met een Mac (Apple) is uitgebreid en bestaat nu uit een Basiscursus en een Vervolgcursus (elk 5 lessen)

*Uiteraard blijven ook onze vertrouwde cursussen op het programma staan:
Klik & Tik (eerste kennismaking met de computer) en
Werken met de e-overheid.
– Windows 10 voor beginners (5 lessen) en vervolgcursus(6 lessen),
Orde op de PC (Mappen & Bestanden) (opfriscursus van 4 lessen)
– Office programma’s (Word, Excel, PowerPoint) en
Fotoalbums maken met Albelli (5 lessen)
– Android smartphone/tabletcursus geheel vernieuwd: Basis– en Vervolgcursus, van elk 4 lessen.
– iPad: voor beginners (6 lessen) en gevorderden (5 lessen).

De meeste cursussen starten in de eerste week van oktober. Definitieve planning wordt tijdens de open dag vastgesteld.

COMPUTERCAFÉ PROGRAMMA

Het is de bedoeling dat het Computercafé na de herfstvakantie weer van start gaat.
Het programma moet nog vastgesteld worden, hierbij hebben we uw hulp nodig:

LAAT ONS WETEN welke onderwerpen u graag in het Computercafé behandeld zou willen zien >>> stuur ons een mailtje ,
of stuur een bericht via deze link: www.seniorwebnuenen.nl/contact/

We zijn dit seizoen stellig van plan om ook technische onderwerpen voor iedereen meer toegankelijk te maken.

HELPDESK

De helpdesk op de maandagmiddagen (14.00 tot 16.00 uur) gaat komende week (2 september) weer van start.
We hopen dat we ieders problemen op deze maandagmiddagen kunnen oplossen, we doen er in ieder geval ons best voor.

Nieuwsbrief mei 2019

Het voorjaarsseizoen is al vrijwel afgesloten op de Helpdesk na. In het najaar beginnen we aan een nieuw seizoen 2019-2020. Twintig jaar geleden, in het najaar van 1999, is het Seniorweb gestart in Nuenen. We zullen het niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zie aan het slot van deze zesentwintigste Nieuwsbrief.

Ziekenboeg:
Het ziet er op dit moment gelukkig weer wat beter uit.
Peter van der Straten heeft opnieuw hartproblemen gehad, maar is snel geholpen en weer in de running en met Henk van Mierlo gaat het gelukkig ook wat rustiger.

Bestuurlijke zaken.
Hans Mulders ziet zich genoodzaakt om zijn lidmaatschap van het Bestuur te beëindigen. Wij danken Hans voor zijn inbreng en gelukkig blijft hij zich inzetten als docent Klik & Tik en co-docent Android.
Marian Holla is bereid om toe te treden tot het Bestuur, zodat wij weer voltallig zijn. Marian zal met haar onderwijservaring volop aandacht gaan besteden aan de Educatie.

Helpdesk in de zomermaanden; een proef.
Normaal liggen we stil in de zomermaanden. We willen toch eens een proef nemen of er behoefte is aan enkele Helpdeskdagen. Op de eerste maandag van de maanden juli en augustus plannen we een Helpdeskmiddag in, derhalve op 1 juli en 5 augustus van 14.00 – 16.00 uur.

Programma rond start najaar 2019.
Van belang voor jullie agenda’s is:
– Helpdesk gaat op maandag 2 september weer van start.
– Open Dag: zaterdag 21 september van 10:00 tot 15:00 uur en een “herkansing” op de inschrijfavond van woensdag 25 september 19.00 – 20.00 uur.
– Start cursusseizoen is op 30 september.

Voorbereiding en start najaar 2019
De deelname aan onze cursussen in het voorjaar van 2019 was tegen de verwachting in beter dan gewoonlijk, reden om met het zelfde programma door te gaan.
Enkele opmerkingen over de volgende cursussen:

Klik & Tik
Er is een flinke belangstelling voor deze cursus geweest. De gemeente heeft in het verleden support gegeven in de publiciteit, wethouder van Brakel heeft dit o.a. gedaan in een LON-filmpje. Ook verzorgt de gemeente het drukwerk van de flyers, welke door de ouderenadviseurs onder 80-jarigen verspreid worden. Hopelijk worden de licenties van de bibliotheek voor komend seizoen weer verlengd.

Werken met de e-overheid
In tegenstelling tot in de buurgemeenten lopen de cursussen bij ons niet. We nu gaan proberen om, samen met de ouderenbonden PVGE en Senergiek en met support van de gemeente, het belang van de cursus beter voor het voetlicht te brengen.
Deze voorlichtingsbijeenkomst Nuenen Digisterker zal op donderdag 19 september plaatsvinden in het Trefpunt in het Klooster.
Doordat de gemeente het drukken van de boeken voor haar rekening neemt kunnen we de cursus nu, net als in de buurgemeenten, gratis aanbieden.

Windows 10 voor Beginners en Gevorderden.
Marian zal ongetwijfeld weer met een update van beide cursussen komen.

iPad Basis en Gevorderden.
Cees de Lange en Jan Vollebregt gaan de cursussen voor het komend seizoen vernieuwen.

Android smartphone Basis en Gevorderden.
Hier kijken Wil Veugelers en Hans Mulders in hoeverre de cursussen geüpdatet moeten worden.

MAC-cursus.
Waarschijnlijk zal de cursus gesplitst gaan worden in een Basiscursus en een Vervolgcursus.
Hans Könemann en Piet van den Donker gaan dit bezien en uitwerken.

Fotoalbums
Marrianne heeft de cursus herschreven, met input van Flip en Mart.
Flip heeft hier, naar ieder tevredenheid, voor het eerst als docent opgetreden, reden om er mee door te gaan.

Libre Office versus MS Office.
Libre Office is een gratis office-pakket. Marian Holla bekijkt of er voor Libre Office een (korte) cursus is samen te stellen. Voor MS Office (Word en Excel) is doorgaans weinig belangstelling. Wellicht wordt dit mede veroorzaakt door de prijs voor deze software, die vaak als te hoog wordt ervaren. In het Computercafé kan worden getoetst of er überhaupt belangstelling bestaat voor Libre Office.

Workshops.

Linux.

De workshop in het najaar was succesvol en interessant, maar is toch vooral voor een specifieke doelgroep. Wellicht toch voor herhaling vatbaar bijvoorbeeld eerst weer in het Computercafé en daarna wellicht een vervolg in een workshop.
Er is wel besloten om de HP-laptops alleen op Windows te laten draaien en Linux er niet bij te zetten.
Alleen de MSI’s zullen met Linux ingericht kunnen worden.

Glas etsen en textiel bedrukken met de Snijplotter/Printer
De demonstraties (Dorpswerkplaats groep en Computercafé) zijn goed verlopen. Medewerkers van de Bibliotheek Dommeldal krijgen in het najaar ook een demonstratie. Wellicht eveneens iets voor Vincentre (Johan?).
Het glasetsen verloopt goed, textiel bedrukken vergt nog wat meer oefening.
Omdat met de beschikbare snijplotter en pers wordt niet zoveel gedaan wordt, kijken we of we in de zomerperiode nog via een extra workshop belangstelling kunnen krijgen.
In het nieuwe seizoen volgt dan weer een sessie in het Computercafé.

Kortingen op cursussen.
Op de Open Dag zal men, net als voorgaande jaren, bij inschrijving 10% korting op het cursusgeld krijgen.

Computercafé en Helpdesk
Deze twee activiteiten kunnen zich verheugen in een grote belangstelling.

Techniek:
Na enkele kortsluitingen (gelukkig zonder grote gevolgen) is besloten om alle laders door nieuwe te vervangen. Dit is inmiddels gebeurd.

Financiën.
Gelukkig blijft onze Vermogenspositie op peil en kunnen we een stootje opvangen.